loader image

Política de privadesa

 

Per mitjà d’aquest portal es recullen, a través de formularis inclosos a la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic, dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. En cap cas es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers.

 

Amb la finalitat d’oferir-li el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, BINIGRAU VINS I VINYES S.L. utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet.

 

Aquesta web utilitza cookies, la finalitat dels quals és millorar el servei que BINIGRAU VINS I VINYES S.L. ofereix als usuaris. Els cookies d’aquesta web no són invasius ni nocius, i no contenen dades de caràcter personal; en tot cas, BINIGRAU VINS I VINYES S.L. no utiliza els cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen els cookies pròpis, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen.

 

El portal del que és titular BINIGRAU VINS I VINYES S.L. conté enllaços a llocs web de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes a la de BINIGRAU VINS I VINYES S.L. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal de Personal (BOE núm. 298, 14-12-1999), BINIGRAU VINS I VINYES S.L. comunica als usuaris de la web http://www.binigrau.com que les dades facilitades a través d’aquesta pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar i contestar les sol·licituts i/o tramitar les peticions dels usuaris. Les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporats als respectius fitxers dels quals és responsable BINIGRAU VINS I VINYES S.L., amb les finalitats que es detallen en el Registre General de Protecció de Dades, no sent utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes. Les dades recaptades podran ser cedides en els casos previstos, per a cada fitxer, en aquest Registre.

 

Els afectats poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant BINIGRAU VINS I VINYES S.L., mitjançant una carta o correu electrònic a la següent direcció: Carrer Fiol 33 (07143 Biniali – Mallorca) – info@binigrau.es

 

 

 

Avís legal

Aquest portal, el titular del qual és BINIGRAU VINS I VINYES S.L. , amb NIF B57294969, domicili al carrer Fiol nº33 (07143 Biniali, Illes Balears), i telèfon (+34) 971 512 023, està constituït pel lloc web associat al domini http://www.binigrau.com.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a BINIGRAU VINS I VINYES S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Responsabilitat dels continguts

BINIGRAU VINS I VINYES S.L. no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. BINIGRAU VINS I VINYES S.L. tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

BINIGRAU VINS I VINYES S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

BINIGRAU VINS I VINYES S.L. no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

 

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes, publicats segons el previst en el Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal (BOE núm. 269, 08-11-2007), podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

 

Portal de transparència

D’acord amb l’establert per l’article 7 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 278, 18-11-2009), BINIGRAU VINS I VINYES S.L.  es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la web.

A través de la informació publicada al portal de transparència, BINIGRAU VINS I VINYES S.L. atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a l’informació pública i bon govern (BOE núm 295, 10-12-2013), amb els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

 

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la Llei espanyola.